• Ford Everest

   Nội thành (8 - 17h ): 1.100.000 VNĐ Ngoại thành (1 km): 10.000 VNĐ
  • Lexus RX

   Nội thành (8 - 17h): 1.300.000 VNĐ Ngoại thành (1 km ): 11.000 VNĐ
  • Mercedes CX9

   xNội thành (8 - 17h): 1.100.000 VNĐ Ngoại thành (1 km): 10.000 VNĐ Ngoài
  • Toyota Innova G

   Nội thành (8h - 17h): 950.000 VNÐ Ngoại thành (1 km): 6.000 VNÐ Sân
  • Mitsubishi Jolie

   Nội thành ( 8 - 17h ): 1.100.000 VNĐ Nội Thành Có Chờ Ăn:
  • Mercedes E240 – E280

   Nội thành (8h - 17h): 2.400.000 VNĐ Ngoại thành (1 km): 18.000 VNĐ Sân
  • Mazda 3

   Sân bay = 500.000 đ/3 tiếng/2 chiều. Nội thành = 850.000 đ/8 tiếng/<=80 km
  • INNOVA G

   Thời gian sử dụng xe : 12 tiếng/01ngày Km sử dụng : 200 km/01
  • Kia Morning

   Thời gian sử dụng xe : 12 tiếng/01ngày Km sử dụng : 200 km/01
  • Honda civic 1.8

   Thời gian sử dụng xe : 12 tiếng/01ngày Km sử dụng : 200 km/01
  • Xe Cưới Daewoo Gentra

   Nội Thành Không Chờ Ăn: 750.000 Nội Thành Có Chờ Ăn: 850.000 Ngoại tỉnh
  • Xe Cưới Daewoo Lacetti

   Nội Thành Không Chờ Ăn: 750.000 Nội Thành Có Chờ Ăn: 850.000 Ngoại tỉnh
  • Xe Cưới Toyota Vios

   Nội Thành Có Chờ Ăn: 1.000.000 Nội Thành Không Chờ Ăn: 800.000 Ngoại Thành
  • Xe cưới Audi A4

   Nội Thành Có Chờ Ăn: 1.400.000 Nội Thành Không Chờ Ăn: 1000.000 Ngoại Thành
  • Xe cưới BMW 745 LI

   Nội Thành Có Chờ Ăn: 1.400.000 Nội Thành Không Chờ Ăn: 1000.000 Ngoại Thành