Cho thuê xe du lịch

Ford Everest

Nội thành (8 - 17h ): 1.100.000 VNĐ Ngoại thành (1 km): 10.000 VNĐ Ngoài giờ (1 h): 60.000 VNĐ Sân bay (3h): 500.000 VNĐ

Lexus RX

Nội thành (8 - 17h): 1.300.000 VNĐ Ngoại thành (1 km ): 11.000 VNĐ Ngoài giờ (1 h): 70.000 VNĐ

Mercedes CX9

xNội thành (8 - 17h): 1.100.000 VNĐ Ngoại thành (1 km): 10.000 VNĐ Ngoài giờ (1 h): 60.000 VNĐ

Toyota Innova G

Nội thành (8h - 17h): 950.000 VNÐ Ngoại thành (1 km): 6.000 VNÐ Sân bay (3h): 600.000 VNÐ Ngoài giờ (1h): 70.000 VNÐ

Mitsubishi Jolie

Nội thành ( 8 - 17h ): 1.100.000 VNĐ Nội Thành Có Chờ Ăn: 1.400.000 Ngoại thành ( 1 km ): 10.000 VNĐ Ngoài giờ (1 h ): 60.000 VNĐ