Dịch vụ cho thuê xe

Mercedes C200

Nội thành (8h - 17h): 1.400.000 VNĐ Ngoại thành (1 km): 9.500 VNĐ Sân bay (3h): 950.000 VNĐ Ngoài giờ (1h): 120.000 VNĐ Giá trên chỉ là tham khảo, chúng tôi chưa cung cấp dịch vụ trên website này

Toyota Vios 2010

Ngoại thành (1 km): 5.500 VNĐ Nội thành (8h - 17h): 800.000 VNĐ Ngoài giờ (1h):50.000 VNĐ Sân bay (3h): 550.000 VNĐ Giá trên chỉ là tham khảo, chúng tôi chưa cung cấp dịch vụ trên website này

Daewoo Lacetti 2010

Nội thành (8h - 17h): 800.000 VNĐ Ngoại thành (1 km): 5.000 VNĐ Sân bay (3h): 500.000 VNĐ Ngoài giờ (1h): 50.000 VNĐ Giá trên chỉ là tham khảo, chúng tôi chưa cung cấp dịch vụ trên website này

Mercedes MB140

Nội thành (8h - 17h): 750.000 VNÐ Ngoại thành (1 km): 5500 VNÐ Sân bay (3h): 550.000 VNÐ Ngoài giờ (1h): 50.000 VNÐ Giá trên chỉ là tham khảo, chúng tôi chưa cung cấp dịch vụ trên website này

Toyota Hiace

Nội thành (8h - 17h): 850.000 VNÐ Ngoại thành (1 km): 6500 VNÐ Sân bay (3h): 650.000 VNÐ Ngoài giờ (1h): 65.000 VNÐ Giá trên chỉ là tham khảo, chúng tôi chưa cung cấp dịch vụ trên website này

Hyundai County 29 Chỗ

Nội thành (8h - 17h): 1.400.000 VNÐ Ngoại thành (1 km); 10.000 VNÐ Ngoài giờ (1h): 90.000 VNÐ Giá trên chỉ là tham khảo, chúng tôi chưa cung cấp dịch vụ trên website này

Mercedes E240 – E280

Nội thành (8h - 17h): 2.400.000 VNĐ Ngoại thành (1 km): 18.000 VNĐ Sân bay (3h): 1.900.000 VNĐ Ngoài giờ (1h): 150.000 VNĐ

Mazda 3

Sân bay = 500.000 đ/3 tiếng/2 chiều. Nội thành = 850.000 đ/8 tiếng/<=80 km Ngoại tỉnh = 900.000 đ/8 tiếng/<= 150 km Đường dài = 1.000.000 đ/12 tiếng/<190 km

INNOVA G

Thời gian sử dụng xe : 12 tiếng/01ngày Km sử dụng : 200 km/01 ngày Giá cước : 900.000 đồng/01 ngày Ngoài giờ : 50.000đ/1tiếng Phát sinh km : 3.000 đ/km

Kia Morning

Thời gian sử dụng xe : 12 tiếng/01ngày Km sử dụng : 200 km/01 ngày Giá cước : 450.000 đồng/01 ngày Ngoài giờ : 40.000đ/1tiếng Phát sinh km : 2.000 đ/km

Honda civic 1.8

Thời gian sử dụng xe : 12 tiếng/01ngày Km sử dụng : 200 km/01 ngày Giá cước : 900.000 đồng/01 ngày Ngoài giờ : 50.000đ/1tiếng Phát sinh km : 2.000 đ/km

Xe Cưới Daewoo Gentra

Nội Thành Không Chờ Ăn: 750.000 Nội Thành Có Chờ Ăn: 850.000 Ngoại tỉnh (1 km): 5000 Ngoài giờ (1h) 50.000

Xe Cưới Daewoo Lacetti

Nội Thành Không Chờ Ăn: 750.000 Nội Thành Có Chờ Ăn: 850.000 Ngoại tỉnh (1 km): 5000 Ngoài giờ (1h) 50.000

Xe Cưới Toyota Vios

Nội Thành Có Chờ Ăn: 1.000.000 Nội Thành Không Chờ Ăn: 800.000 Ngoại Thành (1 km):5.500 Ngoài Giờ (1h): 60.000

Xe cưới Audi A4

Nội Thành Có Chờ Ăn: 1.400.000 Nội Thành Không Chờ Ăn: 1000.000 Ngoại Thành (1 km): 9.500 Ngoài Giờ (1h): 80.000

Xe cưới BMW 745 LI

Nội Thành Có Chờ Ăn: 1.400.000 Nội Thành Không Chờ Ăn: 1000.000 Ngoại Thành (1 km): 9.500 Ngoài Giờ (1h): 80.000

Xe cưới Limousine

Nội Thành Có Chờ Ăn: 4.400.000 Nội Thành Không Chờ Ăn: 4.000.000 Ngoại Thành (1 km): 15.000 Ngoài Giờ (1h): 150.000

Ford Transit 2010

Nội thành (8h - 17h): 1.000.000 VNÐ Ngoại thành (1 km): 7000 VNÐ Sân bay (3h): 700.000 VNÐ Ngoài giờ (1h): 7000 VNÐ

Hyundai County 24 Chỗ

Nội thành (8h - 17h): 1.400.000 VNÐ Ngoại thành (1 km): 9.500 VNÐ Sân bay (3h): 1.200.000 VNÐ Ngoài giờ (1h): 90.000 VNÐ

Hyundai Town 35 chỗ

Nội thành (8h - 17h): 1.600.000 VNÐ Ngoại thành (1 km): 12.000 VNÐ Sân bay (3h): 1.500.000 VNÐ Ngoài giờ (1h): 150.000 VNÐ