Cho thuê xe cưới

Xe Cưới Daewoo Gentra

Nội Thành Không Chờ Ăn: 750.000 Nội Thành Có Chờ Ăn: 850.000 Ngoại tỉnh (1 km): 5000 Ngoài giờ (1h) 50.000

Xe Cưới Daewoo Lacetti

Nội Thành Không Chờ Ăn: 750.000 Nội Thành Có Chờ Ăn: 850.000 Ngoại tỉnh (1 km): 5000 Ngoài giờ (1h) 50.000

Xe Cưới Toyota Vios

Nội Thành Có Chờ Ăn: 1.000.000 Nội Thành Không Chờ Ăn: 800.000 Ngoại Thành (1 km):5.500 Ngoài Giờ (1h): 60.000

Xe cưới Audi A4

Nội Thành Có Chờ Ăn: 1.400.000 Nội Thành Không Chờ Ăn: 1000.000 Ngoại Thành (1 km): 9.500 Ngoài Giờ (1h): 80.000

Xe cưới BMW 745 LI

Nội Thành Có Chờ Ăn: 1.400.000 Nội Thành Không Chờ Ăn: 1000.000 Ngoại Thành (1 km): 9.500 Ngoài Giờ (1h): 80.000

Xe cưới Limousine

Nội Thành Có Chờ Ăn: 4.400.000 Nội Thành Không Chờ Ăn: 4.000.000 Ngoại Thành (1 km): 15.000 Ngoài Giờ (1h): 150.000