Cho thuê xe đón – Tiễn sân bay

Mercedes C200

Nội thành (8h - 17h): 1.400.000 VNĐ Ngoại thành (1 km): 9.500 VNĐ Sân bay (3h): 950.000 VNĐ Ngoài giờ (1h): 120.000 VNĐ Giá trên chỉ là tham khảo, chúng tôi chưa cung cấp dịch vụ trên website này

Toyota Vios 2010

Ngoại thành (1 km): 5.500 VNĐ Nội thành (8h - 17h): 800.000 VNĐ Ngoài giờ (1h):50.000 VNĐ Sân bay (3h): 550.000 VNĐ Giá trên chỉ là tham khảo, chúng tôi chưa cung cấp dịch vụ trên website này

Daewoo Lacetti 2010

Nội thành (8h - 17h): 800.000 VNĐ Ngoại thành (1 km): 5.000 VNĐ Sân bay (3h): 500.000 VNĐ Ngoài giờ (1h): 50.000 VNĐ Giá trên chỉ là tham khảo, chúng tôi chưa cung cấp dịch vụ trên website này

Mercedes MB140

Nội thành (8h - 17h): 750.000 VNÐ Ngoại thành (1 km): 5500 VNÐ Sân bay (3h): 550.000 VNÐ Ngoài giờ (1h): 50.000 VNÐ Giá trên chỉ là tham khảo, chúng tôi chưa cung cấp dịch vụ trên website này

Toyota Hiace

Nội thành (8h - 17h): 850.000 VNÐ Ngoại thành (1 km): 6500 VNÐ Sân bay (3h): 650.000 VNÐ Ngoài giờ (1h): 65.000 VNÐ Giá trên chỉ là tham khảo, chúng tôi chưa cung cấp dịch vụ trên website này

Hyundai County 29 Chỗ

Nội thành (8h - 17h): 1.400.000 VNÐ Ngoại thành (1 km); 10.000 VNÐ Ngoài giờ (1h): 90.000 VNÐ Giá trên chỉ là tham khảo, chúng tôi chưa cung cấp dịch vụ trên website này