Cho thuê xe du lịch

Ford Transit 2010

Nội thành (8h - 17h): 1.000.000 VNÐ Ngoại thành (1 km): 7000 VNÐ Sân bay (3h): 700.000 VNÐ Ngoài giờ (1h): 7000 VNÐ

Hyundai County 24 Chỗ

Nội thành (8h - 17h): 1.400.000 VNÐ Ngoại thành (1 km): 9.500 VNÐ Sân bay (3h): 1.200.000 VNÐ Ngoài giờ (1h): 90.000 VNÐ

Hyundai Town 35 chỗ

Nội thành (8h - 17h): 1.600.000 VNÐ Ngoại thành (1 km): 12.000 VNÐ Sân bay (3h): 1.500.000 VNÐ Ngoài giờ (1h): 150.000 VNÐ

Hyundai Aero Hi-Class 45 Chỗ

Nội thành (8h - 17h): 2.100.000 VNÐ Ngoại thành (1 km): 14.000 VNÐ Sân bay (3h): 1.900.000 VNÐ Ngoài giờ (1h): 150.000 VNÐ

Hyundai Aero Space 45 chỗ

Nội thành (8h - 17h): 2.000.000 VNÐ Ngoại thành (1 km): 14.000.000 VNÐ Ngoài giờ (1h) 150.000 VNÐ

Huyndai Aero Town New 39 Chỗ

Nội thành ( 8 - 17h ): 2.000.000 VNĐ Ngoại thành ( 1 km ): 90.000 VNĐ Ngoài giờ (1 h ): 100.000 VNĐ