Di tích Thành Nhà Hồ ngày càng thu hút du khách

Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ cho biết, sau khi được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, nhất là gần kề thời điểm Thành Nhà Hồ chuẩn bị đón nhận bằng công nhận Di sản thế giới (vào trung tuần tháng 6/2012), thì càng có nhiều du khách đến tham quan quần thể di tích Thành nhà Hồ.

Trong 6 tháng đầu năm 2012, Thành Nhà Hồ đã đón hơn 11.000 lượt khách (so với 16.000 lượt khách năm 2011), trong đó hầu hết là khách nội địa.

Điểm dừng chân của du khách mỗi lần đến Thành Nhà Hồ chính là tòa thành đá kỳ vĩ có tuổi đời hơn 600 năm được xây dựng và gắn chặt với nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử, đến nay Thành Nhà Hồ vẫn được bảo tồn rất tốt trong cảnh quan thiên nhiên còn hầu như nguyên vẹn

Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ cho biết, sau khi được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, nhất là gần kề thời điểm Thành Nhà Hồ chuẩn bị đón nhận bằng công nhận Di sản thế giới (vào trung tuần tháng 6/2012), thì càng có nhiều du khách đến tham quan quần thể di tích Thành nhà Hồ.
Trong 6 tháng đầu năm 2012, Thành Nhà Hồ đã đón hơn 11.000 lượt khách (so với 16.000 lượt khách năm 2011), trong đó hầu hết là khách nội địa.

Điểm dừng chân của du khách mỗi lần đến Thành Nhà Hồ chính là tòa thành đá kỳ vĩ có tuổi đời hơn 600 năm được xây dựng và gắn chặt với nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử, đến nay Thành Nhà Hồ vẫn được bảo tồn rất tốt trong cảnh quan thiên nhiên còn hầu như nguyên vẹn